2009 yılında, MIT’nin Sloan Management Review tarafından işletmelerle sürdürülebilirlik konusunda yapılan araştırma sonucunda, çoğunun sadece “mevzuata uygun olmak için gerekli şeyleri” yaptığı ortaya çıktı. Beş yıl sonra, aynı araştırmadan farklı bir sonuç çıktı: işletmelerin neredeyse üçte ikisi sürdürülebilirliğin gündemlerinde en üst seviyede olduğunu söyledi. Daha önce işletmelerin yarısından azı böyle bir şey söylemişti. Peki, ne değişti? Şirketler İçin Yeşil Karne isimli kitabın yazarları Patricia ve Jack Phillips, CEO’lar için yeşil girişimin değerinin değiştiğini söylüyor. “Bugün, çoğu işletme (hatta hepsi) iklim değişikliğinin bir sorun olduğunun farkında. Akıllı şirketler çevreyle ilgili stratejilerini…rekabetçi üstünlük sağlamak için kullanıyor”.

REPOWERING - GÜÇ KAYNAKLARINI YENİLEME

Temiz enerjiye doğru geçiş yapmak, ama bu esnada elektrik santrallerini erken emekli etmemek için, şirketler, yakıt değişikliği yaparak santralleri elden geçiriyor ve verimliliği arttırıyor. New York eyaletinin Newburgh bölgesindeki bu kömür santralinde (yukarda) olduğu gibi bazı işletmeler “repowering” yapıyor. Bu sayede daha temiz olan doğal gaz veya biyokütle ile işliyorlar. Sadece ABD’de neredeyse 50 birim yenilenme için hazırlanıyor. “Repowering” endüstriyel bir terim ama bu kavram kamyonlar, binalar ve arsaları da kapsıyor. İşletmeler değerli varlıklarının kullanılmaz hale gelmesini istemediğine göre, çözüm ortada. Kaliforniya’lı çöp taşıyıcı Ratto Grubu,17 dizel kamyonun iç aksamlarını elektrikli sistemlerle değiştirerek eyalet hava yönetmeliğine uyum sağlayacak. “Bu sayede elimde olan araçları tutacağım ve istediğim kadar uzun süre kullanılabilmelerini sağlayacağım”, diyor operasyon müdürü Lou Ratto.

BÜYÜK VERİ

İklim değişikliğine dair cevapların çoğu bir bulutta saklı olabilir - sanal olanında. Başkan Barack Obama’nın İklim Veri Girişiminin bir parçası olarak, Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri, sayısal becerilerini çevreye dair verileri işlemek ve toplulukları değişen bir ortama hazırlamak için ödünç veriyor. Sonuçlar – kuraklık haritalarından, deniz seviyesi çizelgelerine kadar- çiftçilerin mahsullerini yönetmesine veya yetkililerin inşaat projelerini su baskını riski olan bölgelerden uzak tutmalarına yardımcı olabilir.

 “Bu gezegende misafir olduğumuz için, kaynakları korumamız gelecek nesiller için sürdürülebilirliği sağlamak için oldukça önemli. “

Stephanie Linnartz

İcra kurulu başkan yardımcısı, Marriott International

Otel şirketi 2007 yılından beri sera gazlarını yüzde 12 azalttı ve 2020 yılına kadar enerji ve su kullanımı yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

YEŞİL BONOLAR

Isınmakta olan bir dünyanın parayı değiştirmesi beklenemez - ama insanların onunla nasıl yatırım yaptığını etkileyebilir. Bankalar yatırımcılara, paralarının çevresel amaçlarla bağlantılı olabileceği ”yeşil bonolar” sunuyor. Yeşil bonolar normal bonolara benziyor. Sadece iklim değişikliğini azaltacak veya insanların buna alışmasına yardım edecek projelere ödenek sağlıyor. Dünya Bankası sürdürülebilirlik danışmanı Laura Tlaiyle “yatırımcıya paranın tam olarak nasıl kullanılacağını söylüyoruz” diyor.

Temiz enerji teklifleri, çöp yönetimi ve tarımsal verimlilik konusundaki yenilikler kadar geçerli. Rio de Janeiro’da 600 milyon dolar trafiği iyileştirecek bir banliyö raylı ağına verildi. Beyaz Rusya, 90 milyon doları doğal gaz ile çalışan ısıtma sistemini biyokütleye değiştirmek için borç aldı. Amerikan bankaları kendi yeşil bonolarını yarattı. Bu yıl başında, büyük bir banka, şehirlerin yeni güneş enerjisi kapasiteleri, rüzgar türbinleri ve enerji verimli sokak lambalarını finanse etmek için yarım milyar dolar topladı.

AKILLI CADDELER

Şikago, sanayi mahallesi olan Pilsen’de, şehir yetkililerinin “Amerika’nın en yeşil caddesi” dedikleri 3 km’lik bir cadde inşa etti. Bisiklet ve park şeritleri hava kirliliği yiyen betonla kaplı ve kaldırımlar geri dönüşüm malzemeleriyle yapılmış. Rüzgar ve güneş sokak lambalarını aydınlatıyor. Bioswale’ler, kuraklığı kaldırabilen bitkilerle dolu bir şekilde sağanak yağmur suyunu, hali hazırda fazla yüklenmiş kanalizasyon sisteminden başka yöne yönlendiriyor. Yeni düzenlenmiş cadde, eskiye göre yüzde 42 daha az enerji harcıyor ve geleneksel yol projelerinden yüzde 21 daha ucuza mal ediliyor.

Fotokatalitik betonla kaplanmış yollar, zararlı ve kirliliğe neden olan maddeleri çevreyi kirletmeden etkisiz hale getirebilir.

YEŞİL BİNALAR

Binalar, tüm sera gazı salımlarının üçte birinden sorumlu. Bu sayının, devlet binalarının daha enerji verimli olması gerektikçe azalması beklenmektedir. Devlet binalarında giderek daha fazla güneş panelleri, çatı bahçeleri, boş odalarda ışık sensörleri, pencerelerde ısı tutan filmler ve enerji verimli ısıtma, soğutma ve klima sistemleri olması bekleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

Su yutan bir şehir olarak tanınmasına rağmen, Los Angeles gökyüzünden düşen her damlayı yakalamak üzere yeni yöntemler yaratıyor. San Fernando vadisinin doğusunda bulunan Elmer caddesinde, sel baskını olma olasılığı yüksek bir bölümde, yağmur suyu giderlerden direkt okyanusa verilirdi. Ama 2.7 milyon dolarlık bir proje bu bölgeyi yıllık 30 aileye yetecek kadar su toplayabilecek bir süngere çevirdi.

Geri kullanım için su yakalamak

  1. Yağmur varilleri çatıdan su topluyor ve sulama için kullanıyor.
  2. Yağmur bahçeleri çimen bahçelerinin yerini alıyor. Böylece variller taşarsa fazla su emiliyor.
  3. Evlerin araba park yerleri ve kaldırımlar geçirgen malzemelerden yapılıyor ve böylece su toprağa karışabiliyor.
  4. Yağmur suyu yeraltı su havzasına geçtiğii noktada kirletici maddelerden arınmış oluyor.

“Belediye başkanları harekete geçmek için ulusal hükümetleri veya yeni bir küresel iklim anlaşmasını beklemek zorunda değil. Bugün harekete geçebilirler-ve zaten giderek de böyle yapıyorlar.

Michael Bloomberg

New York şehri eski belediye başkanı, 27 Mayıs 2014