2014 yılında, Devletler Arası İklim Değişikliği Paneli, sera gazları seviyeleri azaltılmazsa “yaygın ve geri dönülemez etkiler” konusunda uyarıda bulundu. 80’den fazla ülkenin endişelerini dile getiren 830’dan fazla bilim insanı bu rapora katkıda bulundu. Sınırları içinde ve uluslararası sahnede ülkeler, bireyler, şehirler ve işletmelerden daha fazla bir etki ortaya koyabiliyor. Politikaları, yeşil yenilikleri doğurabilir veya durdurabilir, kirlilik standartlarını katılaştırabilir veya zayıflatabilir. İklim değişikliği konusunda her tür anlaşmanın kaderi ellerinde.

KIYI ÖTESİ ENERJİ

Amerikan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’ndan Greg Wilson’a göre, karbon salımını azaltacak “alet çantasındaki en büyük alet” güneş enerjisi. Uluslararası Enerji Ajansı rüzgar enerjisinin de çok önemli bir rol oynayacağını ve 2050 yılına kadar kullanımının on kat artabileceğini söylüyor. En yüksek potansiyellerinde kullanıldığında, güneş ve rüzgar enerjilerinin dünyanın toplam karbon salımının neredeyse üçte biri olan, yıllık 12 gigatonluk salımı engelleyebilir. Yeni rüzgar ve güneş teknolojileri çoğalıyor. Toprak konusunda sıkıntılı yerler, yerel suları rüzgar türbinleri ve güneş panelleri için kullanıyor (Japonya’da Kato şehrindeki gölette olduğu gibi).

KARBONU YAKALAMAK VE DEPOLAMAK

Bazı fosil yakıtların yanmasını engellemek için artık çok geç. Bir tahmine göre dünyada varolan en büyük enerji santralleri, kapanmadan önce, 300 milyar tondan fazla karbondioksiti atmosfere akıtması bekleniyor. Karbonu yakalamak ve depolamak bu noktada önem kazanıyor (yukardaki gibi). Amerika, Kanada ve Çin’deki projelerin kömürümüzü yakmamıza, havaya karışmadan yakalamaya ve genellikle yerin altında depolamaya yönelik çalışmaları var. Ancak karbonu yakalamak, kömür yakma maliyetini arttıran bir şey. Mississippi’de yürütülen bir pilot projenin gideri altı milyar dolara kadar yükseldi.

 “Bilim çok net ve ortadaki tehdit oldukça gerçek. Elimizdeki veriler en kötü senaryoları bile gölgede bırakıyor. Harekete geçmemek - veya yetersiz hamleler - kabul edilemez.

Todd Stern - Amerika Birleşik Devletleri İklim Değişikliği Özel Delegesi

YENİDEN AĞAÇLANDIRMAK

Dünyanın ormanlarını korumak iklim değişikliğinin en kötü etkilerine set çekebilir. Ormanlar 2013 yılında Amerika’nın salımlarının yüzde 11’ini emdi. Dünya ormanlarının ortalama üçte birinin kesildiği tahmin edilmesine rağmen, uzmanlar beş milyar dönümü geri kazanabilme şansımız olduğunu söylüyor. Etiyopya ve Uganda gibi ülkeler 865 milyon dönümü geri kazanacaklarının taahütünü verdi, ki bu milyarlarca ton karbonun emilimini sağlayabilir.